Salón krásy Levandule

O nás Nabídka služeb Galerie Kontakt Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

1. Základní ustanovení

Tyto všeobecné smluvní podmínky upravují právní závazkové vztahy mezi poskytovatelem služeb a prodávajícím produktů v provozovně Salónu krásy Levandule, Spojovací 419, Nupaky a kupujícím poskytovaných služeb nebo produktů.

Provozovatel poskytuje kadeřnické, kosmetické služby, manikúru, pedikúru, masáže, modeláž nehtů, aplikace umělých řas a to na základě platného živnostenského oprávnění a dokladů osvědčujících odbournou způsobilost k vykonávaným činnostem.

Objenáním konkrétního termínu služby nebo objednáním dárkového poukazu (osobně, telefonicky, e-mailem, SMS, přes Fb atd.) projevuje kupující svůj souhlas s všeobecnými obchodními podmínkami provozovatele.

Nesouhlasí-li zákazník s těmito podmínkami, má možnost služby salónu nevyužít.

2. Objednávka služeb

Termín návštěvy

Termín návštěvy je potřeba dohodnout a rezervovat předem (osobně, telefonicky, e-mailem, SMS, přes Fb atd.). Objednaný termín se stává závaznou objednávkou.

Přeobjednání

Pokud se zákazník nemůže v dohodnutém termínu na proceduru dostavit, informuje o tom předem telefonicky nebo SMS nejpozději však 24 hodin před zahájením ošetření. Pokud Vaši návštěvu nezrušíte s dostatečným předstihem, bude Vám účtováno 50% z ceny celé objednané služby. Bohužel v tak krátkém časovém úseku už nemáme možnost obsadit místo jinou klientkou.

Pozdní příchod

Dostavíte-li se se zpožděním, bude vaše ošetření zkráceno, tak aby mohl být obsloužen zákazník, který je objednán po Vašem ošetření, v čase, na který je objednán. Cena je pak stanovena za celou objednanou službu. Pokud objednanou službu nelze zkrátit, může vykonavatelka služby zákazníka odmítnout a účtovat mu 50% z celkové objednané služby.

Dárkový poukaz

Má-li zákazník dárkový poukaz na konkrétní službu nebo hodnotu a nedostaví-li se bez omluvy, dárkový poukaz bude považován za vyčerpaný. Je-li dárkový poukaz vystaven na nominální částku, je částka v hodnotě objenané služby odečtena z hodnoty poukazu.

Dárkový poukaz lze vyčerpat pouze po dobu jeho platnosti, která je vyznačena na dárkovém poukazu. Dárkový poukaz je platný pouze po dobu uvedenou na poukazu. Poté pozbývá platnosti a kupující nemá nárok na vrácení zaplacené částky.

Platbu dárkovým poukazem je nutno nahlásit před začátkem služby pro ověření platnosti. Pokud zákazník nenahlásí dárkový poukaz při objednávce služby, nemusí být akceptován pro platbu. Aby bylo možno službu uhradit dárkovým poukazem, musí ho klientka fyzicky přinést.

Nevyčerpanou ani celkovou hodnotu dárkového poukazu nelze směnit zpět za hotovost. Klientka je povinna se objednat min. 14 dní před koncem platnosti poukazu.

Odmítnutí služby

Procedura může být odmítnuta v těchto případech:

  • zákazník trpí kontraindikacemi, kvůli kterým nelze ošetření provést
  • zákazník se dostaví na ošetření v podnapilém stavu, nebo pod vlivem návykových látek
  • zákazník se dostaví na ošetření se zdravotními problémy
  • zákazník se dostaví na ošetření v nevyhovujícím hygienickém stavu
  • zákazník přijde pozdě a službu nelze zkrátit
V těchto případech je zákazník povinnen uhradit min. 50% ceny sjednané služby.

Osobní věci a cennosti

Provozovatel za jakékoliv případné ztráty věcí klienta před, během i po proceduře neručí.

Ceníky

Ceníky jsou k nahlédnutí v salónu a na webových stránkách provozovatele. Nejsme plátci DPH. Doklad o zaplacení vydáváme na vyžádání.

Prodej produktů

Produkty lze reklamovat pouze v původním balení a neotevřené a to v zákonné době a zákonným způsobem. Otevřený produkt (krém apod.) nelze reklamovat.

Reklamace služeb

Při reklamaci poskytovaných služeb musí zákazník bezodkladně a hodnověrným způsobem doložit, že předmět reklamace souvisí s konkrétním pochybením provozovatele. Reklamace se podává písemně na adresu provozovatele. Reklamace se uplatňuje nejpozději před zaplacením služby nebo zboží. V opodstatnělých případech je možné uplatnit reklamaci později. V tomto případě je však spotřebitel povinnen se dostavit osobně, po předchozí dohodě, na provozovnu podnikatele k řešení reklamace.
Bez dostavení se na provozovnu v předem dohodnutý čas nemůže být reklamace vyřízena.

V případě bezpředmětné reklamace budou náklady na její projednání vymáhány po zákazníkovi.

3. GDRP

Osobní údaje zákazníků (zákaznic) shromažďujeme z hlediska oprávněného zájmu jen po dobu nezbytně nutnou pro plnění objednávek. Žádost o výmaz Vašich osobních údajů je možno podat osobně na provozovně písemnou cestou v předem dohodnutý čas. Klientka souhlasí se zveřejněním fotek pro účely prezentace činnosti salónu.

4. Platnost a účinnost

Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 1. 5. 2020.Děkujeme za respektování obchodních podmínek našeho salónu.

Těšíme se na Vaši návštěvu.